Vídeo

Cavalls del Vent 2011 per Jordi Saragossa

Vídeo molt complet de Cavalls del Vent fet per Jordi Saragossa (http://jsaragossa.wordpress.com/)
Torna a la llista de vídeos