Ofertes de segona mà

Venc => TENDA DE CAMPANYA
Enviada per: peptort
SALEWA MONTE ROSA II (nova per estrenar)
220 x 145 x 120
Pack size 40 x 20 x 20; de 3kg. de pes (varilles d'alumini)
columna aigua 4000 s
columna aigua 5000 t
TENDA DE CAMPANYA
Preu: 245 €
Preu negociable: Sí
Sobre els comentaris
Els comentaris només els pot enviar la persona que ha creat l'anunci de la oferta per afegir-hi informació. Els comentaris són públics i els veu tothom.
Sobre els contactes
Els contactes amb la persona enunciant els pot enviar qualsevol usuari/ària registrat. Serveixen per contactar amb la persona que ha posat l'anunci. Aquests missatges no són públics i només els veuen la persona que l'envia i la persona que ha creat l'oferta. Poden generar fils de conversa que són privades.